OPUS Kłusująca Sfora FCI

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie tekstów i zdjęć tylko za zgodą właściciela z podaniem źródła pochodzenia. Kopiowanie bez zgody właściciela zabronione!
Gończy Polski

Zw.Św.Wet. 2013, Zw.Eu.Wet. 2014, Ch.Pl, Sk, Cz, H, Hr, A, D, Ro, Ro, C.L, Srb., Zw.Eur.Środ.-Wsch.
KD-I, KT-I, FSMP-I, VKV-II

"Zagraj ma ton niemal basowy. Śpiewak trochę wyższy i spełnia rolę barytonu.
Lutnia ma piękny matowy głos, a Nutka najcieniej i najwyżej ciągnie.
Wszystkie tworzą chór.
To jest myśliwski śpiew, w którym dźwięczy cała psia radość życia "

Wejście / Enter